Premiewijzer van xthermo

De module geeft  je een overzicht  van premies die van toepassing kunnen zijn.

Berekenen

Over ETICS

Xthermo ontwikkelt en verspreidt documentatie bij alle actoren doorheen het hele bouwproces (investeerders, bouwheren, architecten, algemene aannemers, uitvoerders,..)

Een ETICS systeem, of buitengevelisolatiesysteem, wordt zowel bij nieuwbouw als renovatie toegepast. Het bestaat uit verschillende componenten, die laag per laag én rechtstreeks op de gevel worden aangebracht. Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en de uitvoering vergt professionele kennis. De prestatie van een ETICS systeem kan echter enkel worden gegarandeerd als:

  • het systeem wordt toegepast volgens de regels van de kunst

  • alle systeemcomponenten door dezelfde systeemhouder worden aangeboden.

Over xthermo
News