Xthermo werkt mee aan nieuwe detailtekeningen van Buildwise voor ETICS  

Xthermo is een van de experten die mee aan tafel schuift in de werkgroep Details-ETICS van Buildwise. Die werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe detailtekeningen voor ETICS of External Thermal Insulation Composite System, dat wordt toegepast aan de buitenschil van een gebouw om de energieprestaties ervan te verbeteren.

De tekeningen worden toegevoegd aan het bestaande Buildwise-document Technische Voorlichting nr. 274 – Referentiedetails voor ETICS, dat de verschillende aspecten behandelt waaraan men aandacht moet besteden bij de realisatie van de uitvoeringsdetails van wanden die bekleed zijn met een afwerking op een buitenisolatie of ETICS. Die Technische Voorlichting, die werd opgesteld in opdracht van het Technisch Comité Ruwbouw en algemene aanneming, vormt een aanvulling op de Technische Voorlichting nr. 257, gewijd aan de ontwerp- en uitvoeringsprincipes van ETICS.

De detailtekeningen waar Xthermo aan meewerkt, houden rekening met de verschillende prestatie-eisen en lijsten een aantal aandachtspunten op voor de opvatting en de uitvoering. Ze worden ook opgenomen in de databank met bouwdetails op de website van Buildwise.

Xthermo wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door Koen Maenhout (Willco Products) en Dirk Reynders (DAW). Met ook onder meer medewerkers van Buildwise, projectleiders van grote en kleine aannemersbedrijven, studiebureaus en verwerkers is de werkgroep erg divers samengesteld.