Systeem voor thermische buitengevelisolatie

ETICS is de afkorting voor “External Thermal Insulation Composite System”. Een ETICS systeem, ook wel buitengevelisolatiesysteem genoemd, wordt toegepast aan de buitenschil van een gebouw om de energieprestaties van zowel nieuwe als bestaande gebouwen te verbeteren. Op de markt is er een uitgebreid assortiment van ETICS systemen beschikbaar om te voldoen aan de verschillende energie -en klimaateisen van deze tijd.

Meer weten over xthermo

ETICS, het systeem

Een ETICS systeem bestaat uit verschillende componenten, die laag per laag én rechtstreeks op de gevel worden aangebracht.

Deze componenten zijn:

  • lijmlaag
  • isolatiemateriaal
  • pluggen (indien nodig)
  • wapeningslaag met glasvezelbewapening
  • hechtingsprimer
  • eindlaag (sierpleister, steenstrippen, verf, …)
  • accessoires zoals hoekprofielen, uitzettingsvoegen, sokkelprofielen, …

De prestatie van een ETICS systeem kan enkel worden gegarandeerd als:

  • het systeem wordt toegepast volgens de regels van de kunst
  • alle systeemcomponenten door dezelfde systeemhouder worden aangeboden.

Een systeem voor buitengevelisolatie is wel degelijk een volwaardig systeem. Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en de uitvoering vergt professionele kennis. Bij buitengevelisolatie komt namelijk meer kijken dan wat isolatiemateriaal tegen de muren bevestigen. Een nauwkeurige uitvoering en correcte plaatsing zijn cruciaal om luchtlekken, temperatuurschommelingen, condensatie en koudebruggen te vermijden.

Voordelen

Een buitengevelisolatiesysteem is erg kostenefficiënt en heeft in de praktijk haar dienst reeds langer dan 50 jaar bewezen. Een toegepast ETICS systeem vermindert de thermische transmissie door buitenmuren aanzienlijk en helpt de kosten voor verwarming en koeling te verlagen. Het wooncomfort stijgt hierdoor enorm. Bovendien verbetert het ETICS systeem, dankzij de warme en droge binnenoppervlakken van muren, ook het hygiënische comfort van het interieur van het gebouw en helpt het schimmelvorming te voorkomen. Het aantal nieuwe gebouwen in veel landen neemt af, hierdoor worden buitengevelisolatiesystemen vaker gebruikt voor thermische renovaties.

Mapei Appartements Bruxelles 2013 Web

Wat is xthermo?

Xthermo is de nieuwe naam voor een Belgische federatie die het overgrote deel van de Belgische ETICS markt overkoepelt, zowel wat nieuwbouw als renovatie betreft. 

Over xthermo
News