Nieuwe voorzitter xthermo

Na veertien jaar voorzitterschap heeft Gino Gailliaert besloten om per 8 augustus 2022 zijn mandaat te beëindigen en de voorzittersfakkel van xthermo.be door te geven aan Raf De Haes.

 

 

 

 

 

 

Over xthermo

Gino Gailliaert (foto links) heeft het naar eigen zeggen als een eer beschouwd om zo lange tijd het Steering Comité van xthermo te mogen leiden. "Als voorzitter sinds de start 08/08/2008, ben ik dan ook extreem fier op wat onze federatie heeft mogen en kunnen betekenen in de klimaatbijdrage en heel dankbaar om met zoveel bekwame en gepassioneerde collega’s uit de industrie te hebben mogen samenwerken aan het nastreven van onze gemeenschappelijke doelstellingen.

Met Raf De Haes als nieuwe voorzitter zal xthermo verder zijn bijdrage leveren aan allerhande bewustwordingscampagnes rond na-isoleren van gevels, verdere regelgeving rond EPC-certificaten, aantrekkelijkere subsidieregeling, verdere coördinatie ruimtelijke ordening en energiebeleid (bouwvergunningen en rooilijn), nastreven van BTW verlaging, groene leningen en andere financieringsmodellen en het bewust maken van de voorbeeldfunctie van overheidsgebouwen, sociale huisvesting, scholen, …Want de beste hernieuwbare energie is degene die je niet verbruikt. En dat verkrijg je met ETICS.”

Raf De Haes (foto rechts) De nieuwe voorzitter Raf De Haes is betrokken sinds het prille begin bij de federatie, heeft een hart voor techniek en een passie voor ETICS. “De federatie xthermo, de fabrikanten van de buitengevelisolatiesystemen ETICS, is onder het succesvolle voorzitterschap van Gino, uitgegroeid tot een volwaardige belangenorganisatie. Met een representatieve stuurgroep, een performant technisch en marketing comité, een website www.xthermo.be met relevante informatie en een uitgebreid netwerk in de Belgische bouwsector. Hiermee zijn we in staat om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Uitdagingen die brandend actueel zijn en waar niemand nog twijfels over heeft; de dwingende nood om het energieverbruik van het Belgische gebouwenpark te beperken, de doelstellingen om de CO2 uitstoot van deze gebouwen te verminderen, de vraag naar bouwsystemen met een minimale impact op het milieu, … 

Het buitengevelisolatiesysteem ETICS, een beproefde bouwtechniek toegepast met een kwalitatieve uitvoering, is het meest gepaste antwoord op deze prangende vragen. Dat is in ieder geval de gemeenschappelijke overtuiging en de bindende factor van alle leden van onze federatie. De ploeg van xthermo, uiteindelijk allemaal mensen met een passie voor ETICS, draagt deze boodschap dan ook actief uit en blijft hiervoor intensief samenwerken met beleidsmakers, regelgevende organisaties, technische instituten, ontwerpers, uitvoerders en eindgebruikers.

Deze missie en visie van xthermo zal ik blijven promoten, net zoals Gino dit gedaan heeft. Mijn oprechte dank voor de enorme inspanningen van Gino in de afgelopen jaren. Eigenlijk weet ik zeker dat hij in zijn hart nooit de federatie Xthermo zal verlaten".

 

News