Verandert er iets aan de premies voor gevelisolatie in 2024?

Omdat het Europese gebouwenpatrimonium tegen 2050 koolstofneutraal moet worden, worden ingrepen die bestaande gebouwen energiezuiniger maken van overheidswege gesubsidieerd met premies. Ook gevelisolatieprojecten kunnen zo rekenen op financiële overheidssteun. Elk van de drie gewesten in ons land heeft een eigen regeling rond verbouwpremies, dus ook rond de premie voor gevelisolatie bij renovatiewerken. Verandert er in 2024 iets aan die Vlaamse, Waalse en Brusselse gevelisolatiepremie?

VLAANDEREN

In Vlaanderen alvast niet. Wie in dat gewest in 2024 zijn gevel extra isoleert, kan nog steeds de gevelisolatiepremie aanvragen via de in 2022 ingevoerde online tool Mijn VerbouwPremie, die alle premies voor investeringen in energie-efficiënte – zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas of een duurzame installatie – en in woningkwaliteit – elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie en ramen en deuren – bundelt. Aan de modaliteiten werd niet gesleuteld. Mijn VerbouwPremie houdt rekening met de inkomenscategorie van de aanvrager en de doelgroep waarin die zich bevindt; eigenaar/bewoner, verhuurder via een sociaal verhuurkantoor of andere investeerder, bijvoorbeeld een onderneming of een VME.

Eigenlijk was het in Vlaanderen wel de bedoeling dat de tijdelijke voordeeltarieven voor de laagste en middelste inkomenscategorie in 2024 zouden dalen, maar de Vlaamse Regering kondigde in de Septemberverklaring aan dat de hogere MijnVerbouwPremie voor beide inkomenscategorieën verlengd wordt tot (al zeker) eind 2024.

In het geval van gevelisolatie aan de buitenkant komt het er in Vlaanderen kort samengevat op neer dat premies vanaf 30 euro per m² worden uitgekeerd. Afhankelijk van je inkomen kunnen die oplopen én uitgebreid worden met meerdere extra’s, zoals een lening met lage rente voor je renovatiewerken, waarvoor de dossierkosten in 2024 wel nog verder dalen.

Meer info op mijnverbouwpremie.be.

 

WALLONIË

Ook in Wallonië verandert er per 1 januari 2024 niets aan het bestaande premiestelsel voor renovaties. Wel werden op 1 juli 2023 twee wijzigingen doorgevoerd die ook relevant zijn voor gevelisolatiepremies.

De bedragen van de premies in Wallonië zijn, naast van het inkomen, afhankelijk van de gegenereerde energiebesparing. Een verplichte voorafgaande audit, waarvoor ook een premie bestaat, bepaalt welke werken moeten gebeuren. De erkende auditor bepaalt ook de volgorde waarin die werken het beste gebeuren en berekent ook de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden. Daarna vraagt hij zelf de premie aan bij de Overheidsdienst Wallonië. De aanvraag geldt voor alle werken samen. De werken moeten vervolgens binnen de zeven jaar nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend worden uitgevoerd. De premies worden gestort na bevestiging van de auditor dat de werken daadwerkelijk uitgevoerd werden.

Tot 1 juli 2023 was het verplicht de werken uit te voeren volgens de volgorde die de auditor bepaalde, nu is dat niet langer het geval. Ook de basisbedragen van de verschillende Waalse renovatiepremies en het subsidieplafond werden medio 2023 naar boven herzien, om zoveel mogelijk Walen aan te moedigen energierenovatiewerken uit te voeren. Waalse renovatiepremies kunnen sinds 1 juli 2023 zo 90% van de kosten dekken. Ervoor was dat 70 tot 80%.

Meer info op energie.wallonie.be.

BRUSSEL

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte, verandert er ook niets aan de energie- en renovatiepremies die in 2022 werden samengebracht onder de term Renolution en ook inkomensafhankelijk zijn. Voor thermische gevelisolatie ligt het bedrag van de premie tussen de 50 en 90 euro per m².

Meer info op renolution.brussels.

Premies2

Premiewijzer xthermo verdwijnt

Omwille van de goed uitgeruste websites rond renovatiepremies van de verschillende overheden, heeft xthermo de premiewijzer op haar eigen website offline gehaald.

De premiewijzer werd destijds gelanceerd om het gebrek aan een duidelijke tool om de renovatiepremies per gewest te raadplegen en aan te vragen, niet bestond, maar dat is met mijnverbouwpremie.be voor Vlaanderen, renolution.brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse energie.wallonie.be dus niet langer het geval!