Waarom ‘systeemloyaliteit’ essentieel is voor prestaties van een ETICS-systeem

De regelgeving rond bouwproducten schrijft voor dat een ETICS- of buitengevelisolatiesysteem gesloten moet zijn. Dat betekent dat voor de verschillende lagen van het systeem producten van hetzelfde merk zijn gebruikt. De reden daarvoor is simpel: dergelijke ‘systeemloyaliteit’ voorkomt een slecht resultaat met onvoorspelbare prestaties

Een buitengevelisolatiesysteem bestaat uit een combinatie van verschillende lagen: kleefmortel, de isolatie, een wapeningslaag, een hechtingslaag en de afwerkingslaag. Enkel wanneer voor al die lagen producten van hetzelfde merk worden gebruikt, kan men ervan op aan dat het   systeem de buitengevel optimaal en duurzaam isoleert.

Een gesloten systeem
De fabrikant van het gevelsysteem levert de volledige kit aan, inclusief de bijbehorende accessoires voor alle detailleringen. De Europese bouwwetgeving schrijft voor dat ETICS systemen verplicht als ‘kit’ moeten beschouwd worden. De werking van deze ‘kit’ wordt uitvoerig getest. Het Europese ETA en het Belgische ATG- attest bevestigen de goede werking. De leden van xthermo, de Belgische federatie van fabrikanten van systemen voor buitengevelisolatie, leveren systemen aan met deze goedkeuringen en bieden de nodige begeleiding tijdens de uitvoering.

 

EAE G 006 ETICS With Rendering System 2021 02 13
EAE G 004 ETICS With Brick Slips 2021 02 13

Na-isoleren is de beste manier van isoleren

Na-isoleren is volgens xthermo en Buildwise de beste manier om te isoleren. Die isolatiewijze impliceert zoals het woord letterlijk zegt, het achteraf (extra) isoleren van de buitenkant van een woning.

Buildwise, het voormalige Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), vergeleek na-isoleren of isoleren van de gevel aan de buitenkant met isoleren in de spouw en isoleren langs binnen. Een relevant onderzoek, aangezien meer dan een derde van de warmte in een woning verloren gaat doorheen het dak, de ramen en niet-geïsoleerde muren en die laatste de grootste oppervlakte van een woning vormen.

👉 Bekijk hier de resultaten van die vergelijking!